Сите полиња се задолжителни.

Затвори го прозорчето
`