Сите полиња се задолжителни.

Затвори го прозорчето

Галерија

Запознајте го нашиот тим.

"The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease."

View profile

Др. Ана Цивкароска Питошка

Специјалист по стоматолошка протетика

"The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease."

View profile

Др. Биљана Цивкароска Пановска

Специјалист по ортодонција

"The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease."

View profile

Виолета Савеска

Дентален асистент

"The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease."

View profile

Др. Сотир Цивкароски

Специјалист по стоматолошка протетика

"The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease."

View profile

Др. Љубица Цивкароска

Специјалист по ортодонција

"The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease."

View profile

Ана Пројчевска

Дентален асистент